Selatin Cami nedir?

Selatin Cami nedir?

Selatin Cami nedir?

Osmanlı döneminde hükümdarlar ve ailesi tarafından yaptırılan camiilere Selatin Cami adı verilir.

İstanbul tarih boyunca bir çok uygarlığın başkenti olmuştur. Bu uygarlıkların da şüphesiz en çok kültürel miras bırakanı Osmanlıdır. Osmanlı döneminden günümüze kalan en temel eserler cami ve saraylardır.

Cami diyince Osmanlı da önemli bir yere sahip olan Selatin Cami kavramı öne çıkmaktadır. Pâdişâhlar, şehzadeler, hanım sultan ve valide sultanlar tarafından yaptırılmış olan camilere “Selâtîn Camii” denir. “Selâtîn” kelimesi “Sultan” kelimesinin çoğuludur. “Sultanlar Camii” demektir. Selâtin camilerinin minareleri birden fazla olur.

İSTANBUL’DAKİ SELATİN CAMİLERİ

Selatin Cami bir güç göstergesi ve ihtişamın sembolü olduğu için genelde Başkentte yapılmıştır. İstanbul, Bursa, Edirne gibi eski başşehirlerde yapılmışsa da Kahire ve Şam’da da Selatin Cami bulunmaktadır.

İstanbul’da Osmanlı padişahlarının ve onların annelerinin yaptırdığı 35 Selatin camisi vardır. Protokolda ilk sıra kılıçla alındığı için Ayasofya Camii’dir…

İstanbul’da bulunan Selatin Camiileri şunlardır.

-Ayasofya (Fâtih Sultan Mehmed)

-Sultân Ahmed (Birinci Ahmed)

-Süleymâniye (Kanûnî Sultan Süleyman

-Bâyezid Camii (İkinci Bâyezid)

-Fâtih Camii (Fâtih, sonra yeniden yapıldı)

-Nûr-ı Osmâniye (Birinci Mahmud, Üçüncü Osman tamamlattı)

-Sultan Selim Camii (Yavuz adına oğlu Kanûnî yaptırdı)

Eyüp Sultan Camii (Fâtih, sonra yeniden yapıldı)

-Lâ-leli Camii (Üçüncü Mustafa)

Yeni Cami (Dördüncü Mehmed’in annesi Hatice Tarhan Sultan)

-Şehzâde Camii (oğlu Mehmed adına Kanûnî)

-Üsküdar Vâlide Sultan Camii (İkinci Mustafa ile Üçüncü Ahmed’in annesi Emetullah Rabîa Gülnûş Sultan)

-Üsküdar Ayazma Camii (Üçüncü Mustafa)

-Beylerbeyi Camii (eski adı: İsravroz Camii-Birinci Abdülhamîd)

-Hasköy Vâlide Sultan Camii (Üçüncü Selim’in annesi Mihr-i Şâh Sultan)

-Üsküdar Selimiye Camii (Üçüncü Selim)

-Tophâne Nusretiyye Camii (İkinci Mahmud)

-Hidâyet Camii (Eminönü’nde, İkinci Mahmûd)

-Üsküdar Şemsî Paşa Camii (İsfendiyâroğlu Şemsi Paşa)

-Tevfîkıyye Camii (Arnavutköy Akıntıburnu’nda. İkinci Mahmûd)

-Harbiye Camii (Beşiktaş, İkinci Mahmud)

-Kışlak Camii (Râmi, İkinci Mahmud)

-Âsâriye Camii (Beşiktaş Çırağan, İkinci Mahmud)

-Hamîdiye Camii (Emirgân, Birinci Abdülhamîd)

-Süleymâniye Camii (Beşiktaş, Kanûnî, şimdi yok)

-Atıyk Vâlide Sultan Camii (Üsküdar, Üçüncü Murad’ın annesi Nûrbânû Sultan)

-Mecidiye Camii (Çırağan, Birinci Abdülmecîd), -Hırka-i Saâdet Camii (Birinci Abdülmecid)

-Mecidiye Camii (Ortaköy, Birinci Abdülmecid)

-Rumelihisârı Camii (Fâtih)

-Üsküdar Mihr-i Mâh Camii (Kanûnî’nin kızı Mihr-i Mâh Sultan)

-Dolmabahçe Camii (Birinci Abdülmecid’in annesi Bezm-i Âlem Sultan)

-Aksaray Pertevniyâl Camii (Birinci Abdülazîz’in annesi Pertevniyâl Sultan)

-Yıldız Camii (İkinci Abdülhamîd)

-Cihangir Camii.

KAYNAK: http://www.ensonhaber.com/selatin-cami-nedir.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.