Yeni düzenlemelerle park sorunu ortadan kalkıyor

Yeni düzenlemelerle park sorunu ortadan kalkıyor

Yeni düzenlemelerle park sorunu ortadan kalkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için hazırlanan “Otopark Yönetmeliği” kamuoyuna sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için hazırlanan “Otopark Yönetmeliği” taslağı görüşe açıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüşe açılan yönetmelik taslağıyla, yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun, otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarının, ulaşım sistemleri ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor.

Otoparklara yeni düzenleme taslağı kamuoyuna açıldı

HER DAİREYE BİR ARAÇ YERİ AYRILACAK

Taslakta, yerleşim alanlarında otoparklar, kullanım yerleri ve bunlara ait en az otopark miktarlarına ilişkin düzenlemeyle, her daireye en az bir araç için otopark zorunluluğunu getiriyor.

Ayrıca taslakta, dükkan, mağaza, bankada 30 metrekareye, market, süpermarket, alışveriş merkezinde 20 metrekareye, 4 ve 5 yıldızlı otellere her 3 odaya, hastanelerde 75 metrekareye, sağlık ocağı, dispanserlerde 125 metrekareye, ibadet yerlerinde ise 100 metrekareye en az bir araçlık otopark yeri ayrılması şartı da yer alıyor.

“PARK ET – DEVAM ET” OTOPARK ALANLARI YAPILACAK

Taslağa göre, araçların şehir merkezine yönlendirilmemesi için kent merkezi dışında, çeperlerinde yer alan ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma noktalarına en çok 500 metre mesafede tesis edilen ve detayları ulaşım veya otopark ana planıyla belirlenen “Park et-Devam et” otopark alanları ayrılacak.

Bu otopark alanlarına, sadece binek taşıtlar, motosiklet ve bisikletler park edebilecek.

Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi zorunluluğu bulunacak.

Otoparklara yeni düzenleme taslağı kamuoyuna açıldı

ENGELLİLER İÇİN ALAN AYRILACAK

Özellikle umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde, birden az olmamak şartıyla her 20 park yerinden biri, engelli işareti konularak ayrılacak.

BİSİKLETLER İÇİN DE ALAN ŞARTI VAR

Yönetmelik taslağında, bisikletliler için de yeni düzenleme yer alıyor. Buna göre, bütün otopark türlerinde, otopark alanının yüzde 1’i kadar ilave bir alan, bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılacak.

Taslağa göre, yaya alanları ve kaldırımları otopark olarak düzenlenemeyecek ve kullanılamayacak.

YER YOKSA BAŞKA BİNADAKİ ALAN KULLANILABİLECEK

Otopark ihtiyacının bir kısmı veya tamamı parselinde karşılanamayan binalarda, karşılanamayan otopark miktarı, azami 250 metrekarelik yürüme mesafesinde bölge ve genel otopark alanlarında ya da kamulaştırmaya konu olmayan imar parsellerinde “irtifak kurulmak ve tapu kütüğüne şerh konulmak” kaydıyla encümen kararıyla başka parselde veya binada yapılabilecek.

Açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden olacak. Böylece, yağmur suyunun toprakla buluşması sağlanacak.

Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde ise tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalmak şartıyla, binaların arka ve yan bahçeleri ile ön bahçenin parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmayan ve yarısını geçmeyen kısımlarında otopark yapılabilecek. Otopark giriş çıkışı ise ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilecek. Ancak otopark rampası parsel sınırı dışından başlatılamayacak.

Otoparklara yeni düzenleme taslağı kamuoyuna açıldı

BODRUMLAR TİCARİ AMAÇLI OTOPARK YAPILABİLECEK

Öte yandan, binanın ihtiyacı olan otoparkı parsel veya bina bünyesinde karşılamak, otopark dışında hiçbir kullanım getirmemek, imar planı veya İmar Yönetmeliği’nin öngördüğü bahçe mesafelerini korumak şartıyla bağımsız bölüm olarak bodrum katlarında ve sadece girişi zemin kattan olan ticari amaçlı otoparklar yapılabilecek.

PARKLARDA OTOPARK ALANI YAPILABİLECEK

Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil saha ve parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde, tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda, otopark giriş ve çıkışlarında mevcut ağaç dokusunun korunması, gerekli ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmemesi, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılması ve standartları sağlamak kaydıyla bölge ve genel otopark kurulabilecek.

Otoparklara yeni düzenleme taslağı kamuoyuna açıldı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DA DÜŞÜNÜLDÜ

Ayrıca bölge ve genel otoparklarda her 50 park yerinden biri, elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenecek.

Yönetmeliğin uygulanmasından, yetki alanlarına göre belediyeler ve valilikler sorumlu olacak. Yönetmelik hükümleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek.

kaynakhttp://www.ensonhaber.com/otoparklara-yeni-duzenleme-taslagi-kamuoyuna-acildi.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.