YURTKUR’a 1453 kadro veriliyor

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) taşra teşkilatı için bin 453 kadro veriliyor.

Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK’nin eki cetvellerde değişiklik yapan kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, YURTKUR’un taşra teşkilatında yurt müdürü, müdür yardımcısı, yurt yönetim memuru, bilgisayar işletmeni, santral memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, teknisyen yardımcısı ve şoför görevlerinde çalışmak üzere bin 453 kadro ihdas ediliyor.

Tasarının gerekçesinde, Türkiye’de yükseköğrenime devam eden öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak kurumun hizmet alanı ve yoğunluğunda da sürekli, hızlı bir büyüme meydana geldiği belirtildi.

Ancak, kadro ve personel sayısında yeterli düzeyde artış sağlanamadığına işaret edilen gerekçede, “En son 1996 tarihli kanunla kadro ihdası gerçekleştirilmiş olup, bu tarih itibarıyla 70 il ve 24 ilçede bulunan 147 adet yurt müdürlüğünde 73 bin 652 kız, 85 bin 515 erkek olmak üzere toplam 159 bin 167 öğrenciye hizmet verilmekteyken, 2010 itibarıyla 81 il ve 100 ilçede bulunan 261 adet yurt müdürlüğünde 135 bin 912 kız, 95 bin 115 erkek olmak üzere toplam 231 bin 27 öğrenciye hizmet verilmektedir” denildi.

Kurumun merkez teşkilatında bin 99, taşra teşkilatında ise 6 bin 449 olmak üzere 7 bin 549 memur kadrosu bulunduğunun belirtildiği gerekçede, bu kadrolardan 530’unun, özelleştirilen, özelleştirme kapsamına alınan kurum veya kuruluşlardan naklen atanmak üzere kuruma tahsis edilen kadrolar olduğu, bu kadroların kullanımının kuruma ait olmadığı vurgulandı.


GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

351 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yükseköğrenim gören öğrencilere kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmaktır.

Ülkemizde yükseköğrenime devam eden öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak Kurumun hizmet alanı ve hizmet yoğunluğunda da sürekli ve hızlı bir büyüme meydana gelmiştir. Ancak, kadro ve personel sayısında yeterli düzeyde artış sağlanamamıştır. En son 24/10/1996 tarihli ve 4201 sayılı Kanun ile kadro ihdası gerçekleştirilmiş olup, bu tarih itibarıyla 70 il ve 24 ilçede bulunan 147 adet yurt müdürlüğünde 73.652 kız, 85.515 erkek olmak üzere toplam 159.167 öğrenciye hizmet verilmekte iken, 2010 tarihi itibarıyla 81 il ve 100 ilçede bulunan 261 adet yurt müdürlüğünde 135.912 kız, 95.115 erkek olmak üzere toplam 231.027 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Halen Kurum merkez teşkilatında 1.099, taşra teşkilatında 6.449 olmak üzere toplam 7.549 memur kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 530 adedi 4046 sayılı Kanun uyarınca özelleştirilen veya özelleştirme kapsamına alınan kurum veya kuruluşlardan naklen atanmak üzere Kuruma tahsis edilmiş kadrolar olup, bu kadroların kullanımı Kuruma ait değildir.

Tasarı ile; Kurum hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için 1.453 adet kadro ihdas edilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında kullanılmak üzere 1.453 adet kadro ihdas edilmektedir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.